Bloq

9.4.2022

Havalandırmanın 5 Növü və Haqqında Bilməli olduğumuz hər şey

İnsan hər gün nəfəs almaq üçün 12.000 litrdən çox hava sərf edir. Bəs bunda havalandırma sisteminin rolu nədir? Zamanımızın 90%-dən çoxunu qapalı binalarda keçirdiyimiz dünyada havalandırmanın əhəmiyyəti daha qabarıq görünür.Ancaq ilk sual ondan ibarətdir ki, ventilyasiya nədir? Havalandırmanın düzg...

9.4.2022

Qlikol əsaslı soyuducu mayeler hansı sistemlərdə istifadə olunur?

Glikol əsaslı soyuducuların istifadəsi bütün böyük sənaye müəssisələrində geniş istifadə olunur.Glikol güclü oksidləşdirici maddədir. Konsentrat şəklində (təmiz, qarışdırılmamış) boru kəmərlərinin və avadanlıqların metal elementlərinə, mühəndislik şəbəkəsinin plastik və rezin möhürlərinə mənfi təsir...

9.4.2022

Server otaqları üçün ən mükəmməl soyutma sistemi hansıdır?

Presenzion (Həssas, dəqiq) kondisionerlərin xüsusiyyətləri.Presenzion (Həssas, dəqiq) kondisionerlər – istismarçı tərəfindən təyin olunan hava istiliyini, rütubət səviyyəsini və hava kütləsi hərəkətliliyini yüksək dəqiqliklə qoruyub saxlaya bilən sənaye iqlim vahidləridir. Onların əsas tətbiqlə...

9.4.2022

Sənayedə su yumşaltma avadanlıqları nə üçün lazımdır?

Sənaye istehsalında suyun yumşaldılması üsulları.Demək olar ki, hər bir sənaye müəssisəsi su olmadan fəaliyyət göstərə bilməz və tətbiq olunan hər sahə üçün suyun sərtliyinin öz standartları mövcuddur. Suyun yumşaldılması üçün sənaye avadanlıqlarının seçimi çox vacib bir məsələdir, çünki bir çox ami...

9.4.2022

Havalandırma Ssistemlərinin məqsədi və təyinatı

Havalandırma sisteminin məqsədi məkanlara təmiz hava verməkdir. Havalandırma sisteminin təsirli olması üçün layihənin tərtibi zamanı məkanların bütün vacib xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Əvvəla, bu quruluşun özünün qurulmasına, daim orada olan insan sayına, məşğuliyyətlərinin təbiətinə, yer...