Xidmətlər

Soyutma Sistemlərinin periodik servis xidməti, təmiri və bərpası

İllik, mövsümi və ya birdəfəlik servis xidməti;Müddəti bitmiş komponentlərin dəyişdirilməsi / təmiri;Planlı təmir işləri;Təqdim olunmuş sorğu əsasında soyuducu avadanlıqların diaqnostikası;Soyuducu ma...

İstilik Təhcizatı Sistemlərinin periodik servis xidməti, təmiri və bərpası

Texniki istismar zamanı istilik təchizatı sistemlərinin işləmə parametrlərinə uyğunluğunun mütəmadi monitorinqi;İstilik təchizatı sistemlərinin texniki istismarla əlaqəli nəzarət və ölçmə fəaliyyətlər...

Çiller-Fankoyl Sistemlərinin periodik servis xidməti, təmiri və bərpası

İllik, mövsümi, birdəfəlik servis xidməti; Planlı təmir işləri; Müddəti bitmiş komponentlərin dəyişdirilməsi/təmiri; Təqdim olunmuş sorğu əsasında soyuducu avadanlıqların diaqnostikası;...

VRV / VRF Kondisioner Sistemlərinin periodik servis xidməti, təmiri və bərpası

İşlək parametrlərinin yoxlanılması;İç və çöl hissələrinin birləşmələrinin germetikliliyinin yoxlanılması;Drenaj sisteminin yoxlanılması;Vibrasiya səviyyəsinə nəzarət;Hidravlik hissələrinin mexaniki zə...

Presinzion Kondisioner Sistemlərinin periodik servisi, təmiri, bərpası

İllik, mövsümi və ya birdəfəlik servis xidməti;Müddəti bitmiş komponentlərin dəyişdirilməsi / təmiri;Planlı təmir işləri;Təqdim olunmuş sorğu əsasında avadanlıqların diaqnostikası;Soyuducu mayenin (fr...

Ruftopların (Çardaq tipli kondisioner) periodik servis xidməti, təmiri və bərpası

İllik, mövsümi və ya birdəfəlik servis xidməti;Müddəti bitmiş komponentlərin dəyişdirilməsi / təmiri;Planlı təmir işləri;Təqdim olunmuş sorğu əsasında avadanlıqların diaqnostikası;Soyuducu mayenin (fr...

Qazanxana Avadanlıqlarının periodik servis xidməti, təmiri və bərpası

Bütün avadanlıqların və avtomatlaşdırma cihazlarının vizual müayinəsi;Əsas texnoloji avadanlıqların iş parametrlərinin müayinəsi və yoxlanışı;Su təmizləyici sistemində suyun kimyəvi analizi;Qazan odlu...

Kalorifer və Konvektor Sistemlərinin periodik servis xidməti, təmiri və bərpası

Texniki istismar zamanı istilik təchizatı sistemlərinin işləmə parametrlərinə uyğunluğunun mütəmadi monitorinqi;İstilik təchizatı sistemlərinin texniki istismarla əlaqəli nəzarət və ölçmə fəaliyyətlər...