blog

27.07.22

Havalandırmanın 5 Növü və Haqqında Bilməli olduğumuz hər şey

  İnsan hər gün nəfəs almaq üçün 12.000 litrdən çox hava sərf edir. Bəs bunda havalandırma sisteminin rolu nədir? Zamanımızın 90%-dən çoxunu qapalı binalarda keçirdiyimiz dünyada havalandırmanın əhəmiyyəti daha qabarıq görünür.   Ancaq ilk sual ondan ibarətdir ...

07.07.20

QLİKOL ƏSASLI SOYUDUCU MAYELƏR HANSI SİSTEMLƏRDƏ İSTİFADƏ OLUNUR

  Bütün iri sənaye müəssisələrində qlikol əsaslı soyuducu mayelərin   istifadəsi geniş  tətbiq olunur. Qlikol güclü bir oksidləşdirici maddədir. Konsentrat (təmiz, qatılmamış) halında  boru kəmərləri və avadanlıqların metal elementlərinə, mühəndis şəbəkəsinin plas...

01.07.20

SERVER OTAQLARI ÜÇÜN ƏN MÜKƏMMƏL SOYUTMA SISTEMI HANSIDIR?

Presenzion (Həssas, dəqiq) kondisionerlərin xüsusiyyətləri.   Presenzion (Həssas, dəqiq) kondisionerlər – istismarçı tərəfindən təyin olunan hava istiliyini, rütubət səviyyəsini və hava kütləsi hərəkətliliyini yüksək dəqiqliklə qoruyub saxlaya bilən sənaye iqlim v...

01.07.20

SƏNAYEDƏ SU YUMŞALTMA AVADANLIQLARI NƏ ÜÇÜN LAZIMDIR?

Sənaye istehsalında suyun yumşaldılması üsulları. Demək olar ki, hər bir sənaye müəssisəsi su olmadan fəaliyyət göstərə bilməz və tətbiq olunan hər sahə üçün suyun sərtliyinin öz standartları mövcuddur. Suyun yumşaldılması üçün sənaye avadanlıqlarının seçimi çox vaci...

01.07.20

HAVALANDIRMA SİSTEMLƏRİNİN MƏQSƏDİ VƏ TƏYİNATI

Havalandırma sisteminin məqsədi məkanlara təmiz hava verməkdir. Havalandırma sisteminin təsirli olması üçün layihənin tərtibi zamanı məkanların bütün vacib xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Əvvəla, bu quruluşun özünün qurulmasına, daim orada olan insan sayına, məşğuliy...

Sualınız var?